Medical Marijuana Evaluations

מבחן ליבוביץ' לאבחון עצמי של רמת חרדה חברתית

תפקידו של מבחן ליבוביץ' (ידוע גם בתור שאלון לייבוביץ' לאבחון עצמילתת אבחנה ראשונית לגבי חומרת החרדה. למטה תוכל לראות את השיקלול הסופי של התוצאות.

מבחן לייבוביץ' לנוער

הימנעות
0-אף פעם לא
1-לפעמים
2-לעיתים קרובות
3-בדרך כלל
פחד או חרדה
0-כלל לא
1-מעט
2-בינוני
3-רב מאד
 אירוע
לדבר בטלפון עם מישהו מהכיתה
להשתתף בקבוצות עבודה קטנות בכיתה
לאכול ליד אחרים (למשל: קפיטריה, מסעדה וכו')
לבקש עזרה (כמו הכוונה ברחוב) ממבוגר שאתה לא מכיר היטב
להציג מצגת בעמידה בפני כל הכיתה
ללכת למסיבה או לפעילות חברתית בבית הספר
לכתוב על הלוח או כשאחרים מביטים בך
לדבר עם ילדים אחרים שאתה לא מכיר היטב
לפתוח בשיחה עם אנשים שאתה לא מכיר היטב
להשתמש בשירותים ציבוריים או בשירותים של בית הספר
להיכנס לחדר הכיתה או למקום אחר (חדר אוכל למשל) שבו האחרים כבר יושבים
להיות במרכז תשומת הלב (למשל במסיבת יומולדת של עצמך)
לשאול שאלות בכיתה
לענות על שאלות בכיתה
להקריא בכיתה בקול רם
להיבחן בכתב
להגיד לא לאחרים כשהם מבקשים ממך לעשות משהו שאינך מעוניין לעשות (כמו להשאיל להם משהו או לעיין בשיעורי הבית שלך)
להגיד לאחרים שאתה כועס עליהם או לא מסכים איתם
להביט בעיניים לאחרים שאינך מכיר היטב
להחזיר משהו לחנות
לשחק ספורט כלשהו או להופיע בפני אחרים (למשל: אימון בחדר כושר, שיעור מחול, קונצרט מוסיקה)
להצטרף לארגון או לחוג כלשהו
להיפגש עם אנשים זרים או אנשים חדשים
לבקש ממורה רשות לצאת מהכיתה (כמו ללכת לשירותים או ליועצת)

חישוב התוצאות

55-65 – חרדה חברתית קלה
65-80 – חרדה חברתית בולטת
80-95 – חרדה חברתית קשה
מעל 95- חרדה חברתית קשה מאוד

ליצירת קשר לחצו כאן

שאלון ליבוביץ' למבוגרים

מספר ארוע פחד או חרדה
0-כלל לא
1-מעט
2-בינוני
3-רב מאד
הימנעות
0-אף פעם לא
1-לפעמים
2-לעיתים קרובות
3-בדרך כלל
סה"כ
1 להשתמש בטלפון בנוכחות אנשים
2 להשתתף בפעילות בקבוצה קטנה
3 לאכול בנוכחות אנשים
4 לשתות בנוכחות אנשים
5 לדבר עם בעל סמכות
6 לפעול להופיע או לדבר בפני קהל
7 ללכת למסיבה
8 לעבוד כשצופים בך
9 לכתוב כשצופים בך
10 לדבר בטלפון עם מישהו שאינך מכיר היטב
11 לדבר פנים מול פנים עם מישהו שאינך מכיר היטב
12 לפגוש אנשים זרים
13 לעשות את צרכיך בבית שימוש ציבורי
14 להיכנס לחדר שבו יושבים כבר אנשים
15 להיות במרכז תשומת הלב
16 לדבר בפגישה ללא הכנה מוקדמת
17 להיבחן במבחן שבוחן את כישוריך, מיומנותך ואו ידיעותיך
18 לבטא אי הסכמה כלפי מישהו שאינך מכיר היטב
19 להסתכל ישר בעיניים של מישהו שאינך מכיר היטב
20 לנאום בפני קהל – נאום שהוכן מראש
21 לנסות ליזום מפגש למטרה רומנטית או מינית
22 להחזיר מוצרים או סחורה לחנות כדי לקבל החזר כספי
23 לערוך מסיבה
24 להתנגד לאיש מכירות לחצן
סה"כ

חישוב התוצאות

55-65 – חרדה חברתית קלה
65-80 – חרדה חברתית בולטת
80-95 – חרדה חברתית קשה
מעל 95- חרדה חברתית קשה מאוד