Medical Marijuana Evaluations

סרטונים

"ביה"ס לביישנים מתחילים" – ראיון עם גל פרידמן – בוגרת של קבוצה בעמותת רקפת

 

בתכנית "משפחה 10" עם רונית יודקביץ'

 

דף חדש – סרטון על חרדה חברתית

 

בתכנית ביקור בית עם אלונה פרידמן

 

סרטון אנימציה הממחיש את פעילות הקבוצה

 

ראיון ברדיו בתכנית "שידור בהתבגרות" ברשת א'

 

טוויסט בעלילה – ראיון בתכנית רדיו עם ענת קלו-לברון בתחנת מהות החיים