Medical Marijuana Evaluations

כתבה במגזין 24 שעות של ידיעות אחרונות. 26/5/14

 

מאת משה רונן

לא מתים מבושה. את רובם של האנשים האלה ספק אם תמצאו: הם יתחבאו הרחק מעיניכם, בוהים ברצפה, משותקים מפחד…

מצורף צילום של הכתבה ב-24 שעות. 26/5/14