Medical Marijuana Evaluations

מתבגרים – קבוצת תמיכה לחרדה חברתית

מתבגרים – קבוצת תמיכה לחרדה חברתית, אראלה טהרלב בן שחר, "מנטה – המגזין לבריאות ואיכות חיים". יוני 2011

 

2011_06_menta_social_anxiety_support_group
האם המתגבר שלכם נמנע מללכת למסיבות? האם הוא נבוך בחברת בני המין השני?…
מצורף צילום של הכתבה מתוך "מנטה – המגזין לבריאות ואיכות חיים", יוני 2011