משרות חדשות נפתחות בעמותה מפעם לפעם. מוזמנים ומוזמנות להתעדכן - ולהעביר את זה הלאה (:

רכז.ת פרוייקטים במחלקת הפיתוח המקצועי,
היקף משרה 50%, פרסום 11/2020:

משרת רכז.ת פרוייקטים - דרושים בעמותת רקפת

רכז/ת גיוס משאבים ותמיכה בשיווק,
היקף משרה 50%, פרסום 11/2020:

משרת רכז.ת גיוס משאבים - דרושים בעמותת רקפת

ברקפת, מתגברים על חרדה חברתית - ביחד!