הילד שרוצה להופיע בטקס ורועד מפחד – חרדה חברתית וטקסים