יום האשה הבינלאומי: נתונים על השתתפות נשים בקבוצות חברתיות