“כמו לעמוד מול 200 אנשים”, חרדה חברתית בקרב ילדים ונוער