האתגרים הניצבים בחייהם של בוגרים מופנמים

האם אתם מופנמים? מפתיע לגלות כי עבור כשליש מן האוכלוסייה התשובה היא כן. חלקם מופנמים מאז שזוכרים את עצמם, ואחרים ‘רכשו’ את התכונה במהלך חייהם, בעקבות מצבים שונים ואירועים משמעותיים שחוו. לאורך חייהם, ניכרת השפעת המופנמות על עולמם במגוון היבטים (הזוגי, הלימודי והתעסוקתי), על תפיסתם את עצמם, על גיוסם לצבא, על המעגלים החברתיים הסובבים אותם ועוד.

מופנמות היא תכונה או מרכיב אישיותי מולד ונרכש. אדם מופנם ממוקד פנימה, וכלפי פנים יפנה את מירב האנרגיות שלו. אנשים מופנמים יעדיפו לרוב סביבה רגועה ומרווחת, אינטימיות של אדם קרוב ולא אירוע רב משתתפים. לעיתים קרובות, הם בעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר, קשובים, רגישים ואכפתיים יותר לסביבתם. לרבים מאיתנו יהיה קל ונעים יותר בקרבתם מאשר לצד אנשים מוחצנים.

עד כאן, הכל טוב ויפה.

הכתבה עוסקת באתגרים הניצבים בפני אנשים בוגרים ומופנמים על רקע של חרדה חברתית ומספקת מבט אנושי של המתמודדים עם מופנמות והשפעותיה על חייהם.