שחר סיני מנחה בעמותת רקפת

שחר סיני

יפתח ווייס מנחה בעמותת רקפת

יפתח וייס רואי

אפרת אוסט מנחה בעמותת רקפת

אפרת אוסט

ענת ורדי מנחה בעמותת רקפת

ענת ורדי

שלומי בן חמו מנחה בעמותת רקפת

שלומי בן חמו

גרג קרסיק מנחה בעמותת רקפת

גרג קרסיק

חיים פלץ מנחה בעמותת רקפת

חיים פלץ

עדי אטון מנחה בעמותת רקפת

עדי אטון

מעין ביתן מוזס מנחה בעמותת רקפת

מעיין ביתן

בן ויינשטיין מנחה בעמותת רקפת

בן וינשטיין

רגינה גולדשטיין מנחה בעמותת רקפת

רגינה גולדשטיין

ריטה פריץ מנחה בעמותת רקפת

ריטה פריץ

צורית יהודה מנחה בעמותת רקפת

צורית יהודה

רינת פלאי מנחה בעמותת רקפת

רינת פלאי

שרי שטיין מנחה בעמותת רקפת

שרי שטיין

אילנה שוורצמן מנחה בעמותת רקפת

אילנה שוורצמן

אליה אבקסיס מנחה בעמותת רקפת

אליה אבקסיס

חפצי וינק מנחה בעמותת רקפת

חפציבה ויניק

יפעת פיאלקוב מנחת בוגרים עמותת רקפת

יפעת פיאלקוב

רויטל יוסף מנחה בעמותת רקפת

רוויטל יוסף חי

אלון ווקס מנחה בעמותת רקפת

אלון וקס

שרון נוימן מנחה בעמותת רקפת

שרון נוימן-הקר

מאיה בנימין מנחה בעמותת רקפת

מאיה בנימין

ליאורה וולובלסקי מנחה בעמותת רקפת

לאורה וולובסקי

שירי גביאן מנחת רקפת בוגרים

שירי גביאן

הילה שניר מנחה בעמותת רקפת

הילה שניר

אמיר פניגשטיין מנחה רקפת בוגרים

אמיר פניגשטיין

לידר גז מנחה בעמותת רקפת

לידר גז

מורן גבאי מנחת רקפת בוגרים

מורן גבאי

רקפת קרת קרואני מנחה קבוצות בוגרים עמותת רקפת

רקפת קרת-קרואני

סני כרמלי מנחה קבוצות בוגרים עמותת רקפת

סני כרמלי

רחלי פיגנבוים מנחה קבוצות בוגרים עמותת רקפת

רחלי פיגנבאום

נועה ברגמן מנחה קבוצות בוגרים עמותת רקפת

נועה ברגמן

אולגה דאייל מנחה קבוצות בוגרים עמותת רקפת

אולגה דאייל

גל מרגלית מנחה קבוצות בוגרים עמותת רקפת

גל מרגלית

מנחה בעמותת רקפת

חן חורי

מנחה בעמותת רקפת

אסתי מולר

מנחה בעמותת רקפת

לירון הראל

מנחה בעמותת רקפת

יאיר פרץ