מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר. תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

בשימוש ו/או גישה לאתר זה אתה מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי אתה מסכים לכך שעמותת רקפת ע”ר (להלן “אנחנו” ו/או “העמותה”) תעשה שימוש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים לכל התנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש באתר.

העמותה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים שלה ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע אישי שלך שיגיע לידינו.

איסוף מידע

בעת ההרשמה לשירותי העמותה (בטפסים המקוונים באתר או בטפסים ידניים) תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון  וכדו’.

פרטי תשלום

התשלום עבור שירותי העמותה נעשה באמצעות שירותי צד שלישי כגון שירותי סלקה (“חברת תשלום”). אנו לא שומרים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום מעובדים על-ידי חברת התשלום בהתאם לתנאי השירות שלהם.

שימוש במידע ומטרות שימוש

המידע שהינך מעלה לאתר הינו באחריותך. עליך לשקול היטב את הפרטים שהינך מעלה.

המידע הנאסף מאפשר לנו לספק לך את השירות, וכן מאפשר לנו פעילות שוטפת הכרוכה בניהול השירות ובבקרה על המתרחש בו.

דיוור ורשימת תפוצה

בהרשמתך לשירותי העמותה אתה מסכים כי העמותה תיצור עמך קשר בנוגע לשירות. אנו עשויים לשמור תכתובות שנערכו בינינו לבינך לצורך ניהול ושיפור השירות. הרישום גם מהווה הסכמה להיכלל ברשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאיתנו עדכונים ופרסומים בנוגע לאירועים ושירותים חדשים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך. בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה דרך המיילים שנשלחים או ע”י משלוח דוא”ל לכתובת info@rakefet-group.org.il.

שיתוף מידע

אלא אם נאמר אחרת במסמך זה, העמותה לא תמסור את המידע האישי שלך לצד שלישי מבלי לקבל תחילה את הסכמתך מראש ובכתב. אם העמותה תהיה מעורבת במיזוג, רכישה, או כל צורה אחרת של מכירה של נכסיה, כולם או חלקם, אנו ניתן הודעה טרם העברתו של מידע אישי והכפפתו למדיניות שמירת פרטיות אחרת.

המידע הנאסף נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב שלנו, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל.

הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל.

אבטחת מידע

אנו נוקטים אמצעי בטיחות מתאימים על מנת להתגונן מפני ביצוע גישה בלתי מורשית או שינוי, גילוי או השמדה בלתי מורשים של נתונים. אנו מגבילים את הגישה למידע אישי אודותיך לעובדים, מתנדבים, קבלנים ושלוחים שאנו מאמינים כי יש להם צורך סביר לקבל מידע זה. אנשים אלו כפופים להתחייבויות לשמירת סודיות. השרתים ומאגרי הנתונים שלנו מוגנים על ידי טכנולוגיית אבטחה ברמה סבירה/המקובלת. על אף שאיננו יכולים להבטיח הגנה מפני כל הפסד, שימוש בלתי ראוי, גילוי בלתי מורשה, שינוי או השמדה של נתונים, אנו עושים מאמצים סבירים למנוע מקרים כגון אלו.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת בשירות שלנו ו/או בדואר אלקטרוני. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.

פרטי קשר

אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר בדוא”ל info@rakefet-group.org.il