“סוד ההליכה על המים טמון בידיעה היכן מונחות האבנים”, שאלון אבחון חרדה חברתית.